Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες της Stratego ανταποκρίνονται στο τρίπτυχο: Communication, Strategy & Tactics, τόσο στον πολιτικό όσο και στον επιχειρηματικό χώρο.

Επικοινωνία - Στρατηγική – Συμβουλευτική:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επικοινωνίας, στρατηγικής και διαχείρισης δημόσιας εικόνας
 • Παρακολούθηση & εφαρμογή στρατηγικής
 • Tακτικές κινήσεις

Ανάπτυξη Στρατηγικής & Επικοινωνίας:

 • Προτάσεις Δράσεων
 • Επιλογή μέσων
 • Ανάπτυξη μηνυμάτων
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου Τύπου
 • Media Relations
 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή έρευνας (ποιοτική & ποσοτική)

Προβολή & Διαφήμιση

 • Δημιουργία και εκτέλεση διαφημιστικών εκστρατειών
 • Υλοποίηση BTL ενεργειών
 • Δημιουργία & διαχείριση διαφημιστικών υλικών
 • Διαχείριση ιστοσελίδων & Social Media

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Πολιτικής Επικοινωνίας

 • Διαμόρφωση και διαχείριση δημοσίας εικόνας – Image Development & Reputation management
 • Πολιτικός λόγος (γραπτός λόγος και συγγραφή κειμένων)
 • Στρατηγική και ανάπτυξη επικοινωνίας